Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Základní údaje – Prodávající

Jméno: Martin Hyroš
Ulice: Bílovice 105
Město: Bílovice
PSČ: 68712
Země: Česká Republika
Číslo bankovního účtu: 2400525841/2010
IČ: 25764764
Dodavatel není plátcem DPH.

Kontaktní údaje – Prodávající

Email: nand9@seznam.cz
web: www.detoxikace.tv

Kupující

„Kupující” je občan či právní subjekt, který s “Prodávajícím” uzavřel “Kupní smlouvu” tím, že učinil objednávku knihy či přístupu do VIP sekce.
Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není písemně stanoveno jinak.

Čl. I – Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník), jejímž předmět je nákup a prodej knih či přístupu do VIP sekce (dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek www.detoxikace.tv
1.2. Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího, kterým je Martin Hyroš, Bílovice 105, 68712, Česká Republika.
V souladu s § 262 odst. 1 obchodního zákoníku se smluvní vztah řídí v otázkách těmito obchodními podmínkami blíže neupravený obchodním zákoníkem i v případě, že kupujícím je fyzická osoba-spotřebitel, tím není vyloučena právní úprava na ochranu spotřebitele, zejména ust. §§ 51a – 65 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) a zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOS).
1.3. Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora.
Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě je pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k dané tématice.

Čl. II – Objednávka

2.1. Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese www.detoxikace.tv
Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky www.detoxikace.tv
Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit.

Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu.
Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce detoxikace.tv/obchodni-podminky, a že s nimi souhlasí.
Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách prodávajícího jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.
2.2. Po provedení objednávky, Vám bude obratem odesláno e-mailem potvrzení o jejím zařazení do systému. Veškeré objednávky podané výše uvedenými způsoby jsou závazné.

Čl. III – Kupní cena, daňový doklad

3.1. Na webové adrese detoxikace.tv najdete všechny ceny služeb s DPH v zákonné výši.
3.2. Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad-fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení zboží. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

Čl. IV – Způsob a forma platby

4.1. Způsob platby: Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

4.2. Možnosti plateb:
Online platební kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro,

Bankovní převody: Česká spořitelna, Komerční banka, mBank, Fio banka, Raiffeisenbank, Standardní bankovní převod.

Dobírka.

4.3. Forma platby:
Platba se děje jednorázově, což znamená, že kupující bude vyzván k zaplacení ihned po odeslání objednávkového formuláře.

ČL.V – Způsob dodání

V případě platby přes platební bránu GOPAY s.r.o. bude do dvou pracovních dní objednané zboží posláno přes Českou poštu doporučeně na adresu kupujícího uvedenou v registračním formuláři.

V případě placení na „dobírku“, bude objednané zboží posláno do dvou pracovních dní dobírkou na adresu uvedenou v objednávkovém formuláři.

V případě objednání ebooku bude zákazníkovi tento ebook odeslán na email uvedený v registračním formuláři.

Čl. VI. – Ochrana osobních údajů

8.1. Prohlášení prodávajícího: Martin Hyroš se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití.
Údaje, které zadáváte v objednávce jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.
8.2. Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití.
8.3. Dodavatel může kupujícímu sdělovat emailem obchodní sdělení s novinkami, nabídkami a inzercí.

Čl. VII – Závěrečná ustanovení

9.1. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.12.2014. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek detoxikace.tv, popřípadě dalšími informačními kanály.
Martin Hyroš si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek.
Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách detoxikace.tv a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.