Pesticidy - 1 díl

Pesticidy - 1 díl

2 článek z knihy „Současné potraviny – skrytá genocida českého národa“.

Pesticidy

jsou přípravky a prostředky určené k tlumení a hubení rostlinných a živočišných škůdců a k ochraně rostlin, skladových zásob, technických produktů, bytů a domů. Používají se na 95 procentech zemědělské půdy.

Zdravotní hledisko

Pesticidům, popř. jejich nebezpečnějším produktům rozpadu, bylo v lidském těle prokázáno toxické a hormonální působení, některé jsou podezřelé z karcinogenity (rakovina), teratogenity (poškození lidského plodu) a mutagenity (poškození genetického materiálu), způsobují neplodnost.

Obzvláště zranitelnou skupinou jsou děti. Znepokojivé důkazy o toxicitě pesticidů u dětí vychází z dlouhodobých studií sledujících účinky insekticidů, známých jako organofosfáty.

Organofosfáty jsou základem mnoha insekticidů, herbicidů a nervově paralytických chemických zbraní.

Bylo prokázáno, že při vystavení těmto chemikáliím i při velmi nízkých expozicích dochází u dětí k poškození nervové soustavy, což může mít i vliv na vývoj mozku.

Pesticidy v potravinách v ČR

Pesticidů je cca 800 druhů a testy na jejich přítomnost v potravinách se provádí na cca 400 z nich.

Tedy zhruba na 50% druhů pesticidů se vůbec netestuje.

Přesto byly pesticidy nalezeny u cca 70% testovaných potravin.  Pokud by se testovalo na přítomnost všech pesticidů, zřejmě by se nenašla zelenina a ovoce, která by v sobě neobsahovala mix těchto látek.

Výsledky kontroly pesticidů

Jak dopadly kontroly na pesticidy, se můžete podívat v níže uvedené tabulce  „tabulka Zjištěné nálezy reziduí pesticidů v rámci monitoringu CL v potravinách v letech 2003 – 2012“ *3

Zde více než jinde platí, že můžeme věřit pouze statistikám, které si sami zfalšujeme.

Podívejme se na výsledky z roku 2006.

Celkový počet testovaných vzorků 1100.

Počet vzorků s pozitivním nálezem 332.

Takže zpráva z roku 2006 zněla optimisticky: „Pouze 30% vzorků mělo pozitivní nález“.

 

A nyní se podívejme na rok 2012

Celkový počet testovaných vzorků je téměr stejný - 1017.

Počet vzorků s pozitivním nálezem již bylo 668. To je nárust o 100%.

Takže zpráva z roku 2012 nezní optimisticky: „ 66% vzorků mělo pozitivní nález“.

 

Skutečnost je mnohem horší. Nárůst byl zapříčiněn pouze zvýšením počtu sledovaných pesticidů. V roce 2006 se testovalo na 184 pesticidů, v roce 2012 to již bylo 405 druhů pesticidů.

Jenže druhů pesticidů je mnohem více. Minimálně na 50% druhů pesticidů se jejich přítomnost v potravinách vůbec netestuje.

Z výše uvedeného vidíme, že skutečnost by byla zhruba dvakrát tak špatná, než jsou uváděné výsledky z roku 2012.  A ty jsou sami o sobě velmi špatné.

 

Knihu si můžete koupit zde: http://detoxikace.tv/knihy/

Na facebooku nás můžete sledovat zde: https://www.facebook.com/detoxikacetv-302769906599478/

Vloženo 08.08.2016

Komentáře (0)

Vložit komentář

Kontrolní otázka: 7 + 9 =