Pesticidy - 2 díl

Pesticidy - 2 díl

Článek č.3 z knihy „Současné potraviny – skrytá genocida českého národa“.

 

Pesticidy v ovoci – koktejlový efekt

Málo známý je efekt užití více druhů pesticidů najednou (tzv. koktejlový efekt). Většina  potravin obsahuje více pesticidů a je velmi pravděpodobné, že jednotlivé chemikálie spolu reagují.

Víme, že každý pesticid má negativní účinky na lidský organismus. Co se ale stane, pokud tyto pesticidy smícháme? S největší pravděpodobností dostaneme velmi toxický koktejl, který velmi negativně ovlivňuje naše zdraví.

Zde jsou konkrétní čísla za rok 2012 u ovoce:

Za účelem stanovení reziduí pesticidů bylo odebráno celkem 276 vzorků čerstvého ovoce. U více než 80 % odebraných vzorků čerstvého ovoce byla přítomnost rezidua detekována.

Celkový počet vzorků s 1 nálezem

14

Celkový počet vzorků s více než 1 nálezem

214

Počet vzorků se 2 nálezy

35

Počet vzorků se 3 nálezy

39

Počet vzorků se 4 nálezy

40

Počet vzorků s 5 nálezy

31

Počet vzorků s 6 nálezy

21

Počet vzorků se 7 nálezy

18

Počet vzorků s 8 nálezy

9

Počet vzorků s 9 nálezy

7

Počet vzorků s 10 a více nálezy

14

 

Z celkového počtu 276 vzorků obsahovalo 77%  vzorků 2 a více druhů pesticidů.

36% vzorků obsahovalo 5 a více druhů pesticidů.

Při faktu, že na 50% druhů pesticidů se vůbec netestuje, se jedná o alarmující čísla. Co tento toxický mix dělá s naším zdravím, nikdo neví.

Pesticidy v zelenině

Dobrá zpráva je, že limity se neustále snižují. Ta špatná zpráva je, že je to proto, že se teprve až nyní začíná zjišťovat, jak nebezpečné jsou i malé dávky pesticidů.

Jinými slovy, to že nebyl překročen limit, neznamená, že je potravina zdravá. Podle historie nastavení výše limitů to spíše znamená jediné. Že se potravinářskému a chemickému průmyslu stále  daří  do jisté míry bagatelizovat zdravotní rizika používání pesticidů.

Pojďme si to ukázat na konkrétních případech.

Dvě nejznámější kauzy jsou kauza pesticidu DDT  a kauza s pesticidem DBCP hojně používaným na banánových plantážích.

V 70. letech minulého století chemický průmysl nabídl zemědělství pesticid DDT. Ten dokázal hubit škůdce, zamezoval plísním,  zvyšoval úrodu a tím i zisky. Začal se plošně používat.  Velmi rychle se přišlo na to, že je  toxický, poškozuje hormonální systém, způsobuje snížení plodnosti a naopak zvyšuje riziko vzniku rakoviny. Pesticidy se navíc hromadí v tkáních živočichů (bioakumulace). 

Proto byl již v 70. letech zakázán. Přesto, i po 40 letech zákazu používání, je stále detekován v potravinách a poté, co je sníme, i v nás samotných. 

Byl nahrazen jinými pesticidy, u kterých zdravotní závadnost nebyla ještě prokázána.

 

To je velmi důležité!

 

Pesticidy jsou nasazovány, aniž by byla prokázána jejich zdravotní nezávadnost, naopak se musí prokazovat jejich zdravotní závadnost!

Když jde o zisky, zdraví populace musí jít stranou.

 

Ukážeme si to na příkladu pesticidu DBCP.

Pesticid DBCP byl používán na banánových plantážích. Platí u něj to, co u DDT. Tisíce dělníků bylo díky němu neplodných. V 70. letech byl proto nahrazen pesticidem Temik. Tento pesticid byl  zakázaný v EU od roku 2003 – po té, co se opět prokázala jeho zdravotní závadnost.

Jinými slovy, vypadá to, že se používají takové pesticidy, u kterých zatím nebyly prokázány zdraví poškozující účinky. Až se prokáží, tak se nahradí dalším, když se i u něj prokáží, tak se nahradí dalším a dalším…

Banánové plantáže dnes

Jak je to nyní s  pesticidy při pěstování banánů?

Trsy banánů se ještě na stonku balí do sáčků napuštěných insekticidy (ochrana proti hmyzu). Ručně se na rostliny aplikují během růstu banánů herbicidy (proti konkurenčním rostlinám) a nematicidy (proti červům).

Po zabalení do krabic se také ručně aplikují fungicidy (proti houbám a plísním). Všechny zmíněné druhy pesticidů se mnohokrát aplikují také letadly na celou plochu plantáže. *4

Dobrou chuť u takto „zdravého“ ovoce.

Na téma pesticidů by šla napsat celá kniha. Pesticidy jsou pro naše zdraví extrémně nebezpečné.

 

Knihu si můžete koupit zde: http://detoxikace.tv

 

Sledovat na facebooku můžete zde: https://www.facebook.com/detoxikacetv

 

Vloženo 13.09.2016

Komentáře (1)

Vložil NiopHich | 18.12.17 | 00:51
Food of fried tomato like absolutely everything. Residents usually require guide are surprised talent chef. Even guys with pleasure eat fried tomato in breadcrumbs. Tomatoes very good combined are combined with many products. Garlic adds sharpness. Cheese brings ruddy crust. Italian herbs turn roasted tomatoes into a dish from a restaurant. Omelette with tomatoes - simple and nutritious dish for breakfast. Make including sandwiches with fried tomatoes. Cooking tomatoes easily. For cooking use butter. In olive oil - fewer calories. It is also combined mixed with fried cubes tomatoes. <a href=http://stewedtomatoes.top/homemade-stewed-tomatoes-recipe>http://stewedtomatoes.top/homemade-stewed-tomatoes-recipe</a>

Vložit komentář

Kontrolní otázka: 4 + 10 =