Pesticidy - 2 díl

Pesticidy - 2 díl

Článek č.3 z knihy „Současné potraviny – skrytá genocida českého národa“.

 

Pesticidy v ovoci – koktejlový efekt

Málo známý je efekt užití více druhů pesticidů najednou (tzv. koktejlový efekt). Většina  potravin obsahuje více pesticidů a je velmi pravděpodobné, že jednotlivé chemikálie spolu reagují.

Víme, že každý pesticid má negativní účinky na lidský organismus. Co se ale stane, pokud tyto pesticidy smícháme? S největší pravděpodobností dostaneme velmi toxický koktejl, který velmi negativně ovlivňuje naše zdraví.

Zde jsou konkrétní čísla za rok 2012 u ovoce:

Za účelem stanovení reziduí pesticidů bylo odebráno celkem 276 vzorků čerstvého ovoce. U více než 80 % odebraných vzorků čerstvého ovoce byla přítomnost rezidua detekována.

Celkový počet vzorků s 1 nálezem

14

Celkový počet vzorků s více než 1 nálezem

214

Počet vzorků se 2 nálezy

35

Počet vzorků se 3 nálezy

39

Počet vzorků se 4 nálezy

40

Počet vzorků s 5 nálezy

31

Počet vzorků s 6 nálezy

21

Počet vzorků se 7 nálezy

18

Počet vzorků s 8 nálezy

9

Počet vzorků s 9 nálezy

7

Počet vzorků s 10 a více nálezy

14

 

Z celkového počtu 276 vzorků obsahovalo 77%  vzorků 2 a více druhů pesticidů.

36% vzorků obsahovalo 5 a více druhů pesticidů.

Při faktu, že na 50% druhů pesticidů se vůbec netestuje, se jedná o alarmující čísla. Co tento toxický mix dělá s naším zdravím, nikdo neví.

Pesticidy v zelenině

Dobrá zpráva je, že limity se neustále snižují. Ta špatná zpráva je, že je to proto, že se teprve až nyní začíná zjišťovat, jak nebezpečné jsou i malé dávky pesticidů.

Jinými slovy, to že nebyl překročen limit, neznamená, že je potravina zdravá. Podle historie nastavení výše limitů to spíše znamená jediné. Že se potravinářskému a chemickému průmyslu stále  daří  do jisté míry bagatelizovat zdravotní rizika používání pesticidů.

Pojďme si to ukázat na konkrétních případech.

Dvě nejznámější kauzy jsou kauza pesticidu DDT  a kauza s pesticidem DBCP hojně používaným na banánových plantážích.

V 70. letech minulého století chemický průmysl nabídl zemědělství pesticid DDT. Ten dokázal hubit škůdce, zamezoval plísním,  zvyšoval úrodu a tím i zisky. Začal se plošně používat.  Velmi rychle se přišlo na to, že je  toxický, poškozuje hormonální systém, způsobuje snížení plodnosti a naopak zvyšuje riziko vzniku rakoviny. Pesticidy se navíc hromadí v tkáních živočichů (bioakumulace). 

Proto byl již v 70. letech zakázán. Přesto, i po 40 letech zákazu používání, je stále detekován v potravinách a poté, co je sníme, i v nás samotných. 

Byl nahrazen jinými pesticidy, u kterých zdravotní závadnost nebyla ještě prokázána.

 

To je velmi důležité!

 

Pesticidy jsou nasazovány, aniž by byla prokázána jejich zdravotní nezávadnost, naopak se musí prokazovat jejich zdravotní závadnost!

Když jde o zisky, zdraví populace musí jít stranou.

 

Ukážeme si to na příkladu pesticidu DBCP.

Pesticid DBCP byl používán na banánových plantážích. Platí u něj to, co u DDT. Tisíce dělníků bylo díky němu neplodných. V 70. letech byl proto nahrazen pesticidem Temik. Tento pesticid byl  zakázaný v EU od roku 2003 – po té, co se opět prokázala jeho zdravotní závadnost.

Jinými slovy, vypadá to, že se používají takové pesticidy, u kterých zatím nebyly prokázány zdraví poškozující účinky. Až se prokáží, tak se nahradí dalším, když se i u něj prokáží, tak se nahradí dalším a dalším…

Banánové plantáže dnes

Jak je to nyní s  pesticidy při pěstování banánů?

Trsy banánů se ještě na stonku balí do sáčků napuštěných insekticidy (ochrana proti hmyzu). Ručně se na rostliny aplikují během růstu banánů herbicidy (proti konkurenčním rostlinám) a nematicidy (proti červům).

Po zabalení do krabic se také ručně aplikují fungicidy (proti houbám a plísním). Všechny zmíněné druhy pesticidů se mnohokrát aplikují také letadly na celou plochu plantáže. *4

Dobrou chuť u takto „zdravého“ ovoce.

Na téma pesticidů by šla napsat celá kniha. Pesticidy jsou pro naše zdraví extrémně nebezpečné.

 

Knihu si můžete koupit zde: http://detoxikace.tv

 

Sledovat na facebooku můžete zde: https://www.facebook.com/detoxikacetv

 

Vloženo 13.09.2016

Komentáře (25)

Vložil NiopHich | 18.12.17 | 00:51
Food of fried tomato like absolutely everything. Residents usually require guide are surprised talent chef. Even guys with pleasure eat fried tomato in breadcrumbs. Tomatoes very good combined are combined with many products. Garlic adds sharpness. Cheese brings ruddy crust. Italian herbs turn roasted tomatoes into a dish from a restaurant. Omelette with tomatoes - simple and nutritious dish for breakfast. Make including sandwiches with fried tomatoes. Cooking tomatoes easily. For cooking use butter. In olive oil - fewer calories. It is also combined mixed with fried cubes tomatoes. <a href=http://stewedtomatoes.top/homemade-stewed-tomatoes-recipe>http://stewedtomatoes.top/homemade-stewed-tomatoes-recipe</a>

Vložil KIRAwery | 18.07.18 | 03:00
To determine internal swelling is difficult enough, therefore, consequently, they influence the body for a long time, which threatens the normal fetus. Fluids are dangerous because they break blood circulation. Such picture leads to the strengthening of negative tendencies feeding and the breath baby, formed hypoxia. Fighting such a pathology should be done with the help of correction feeding and special exercises so that water does not stay tissues. If expectant mother is resting, then under the feet better put a cushion or pillow to improve the blood circulation of tired legs. Do not long time to sit or stand, as this leads to stagnation in the body. It is recommended that the knee-elbow position several times a day in order to increase blood flow. <a href=http://pregnancyplus.info/what-causes-swollen-feet-after-giving-birth>swollen feet after giving birth</a>

Vložil MirkaSymn | 27.07.18 | 22:54
Peels help to eliminate from the greater part old deficiencies dermatological cover. operations effective at any age, recommended for skin of any species. After non-traumatic exfoliation disappear small wrinkles, skin turns out smooth, without wrinkles. Adaptation – three days. deeper peeling beautifully struggles wrinkles (expression, old, smoothing little scars, removes spots. Regeneration – seven days. Deep peeling doing in the beauty medical facilities. This is maximum effective operation, however requires long period recovery – about one month. <a href=http://chemicalpeel.in/what-does-chemical-peel-do-to-handle-with-your-skin-defects>what does a chemical peel do</a>

Vložil KulfalK | 16.08.18 | 00:34
Seal armpit delivers inconvenience, pain when moving. to Carry visit in the hospital is not appropriate. Bulge under the muscle cavity may become cancer disease. However more often it is result frequent use antiperspirants, non-compliance rules personal hygiene, excessive sweating. Inflammation triggers narrow clothing, contaminated razor, the infection. <a href=http://armpit.info/a-painful-lump-in-the-armpit>large lump under armpit</a> Discomfort under the arm, redness, lump getting hot? This is the boil that should will have to be opened, then take medications. initial stage treat lotions, antibacterial medicines. If the process switched to second stage, the required surgery.

Vložil CryptoTaus | 17.08.18 | 11:28
Bitcoin normalmente relacionam-se a equipe digitais de dinheiro. Ela vive exclusivamente em formato virtual. Apesar de sua no trocados por produtos, servicos ou convencionais financas. Bitcoin unique. Ela nao ligado com as atividades dos bancos, nao tem fisico aparencia, e desde o inicio projecao desregulada e descentralizada. Se simples palavras, o que e o bitcoin e digital financas, que sao extraidas em digital dispositivos e circulam no proprio sistema de seu leis. <a href=http://bitcoinpor.top/a-promessa-de-venturebeat-bitcoin-bitcoin-hardware/>hardware mineracao bitcoin 2017</a>

Vložil DenCEk | 07.05.19 | 16:29
Jul 5, 2017 When most people visit the dentist, they might notice that its actually the dental hygienist who does much of the real work--cleaning their teeth, <a href=http://bobijoel.ml/page/how-much-does-it-cost-to-become-a-dental-hygienist/>How much does it cost to become a dental hygienist</a>

Vložil Bernadush | 12.05.19 | 14:30
Do NOT apply ointment, butter, ice, medicines, cream, oil spray, or any household remedy to a severe burn. Do NOT breathe, blow, or cough on the burn. Do NOT disturb blistered or dead skin. http://magdalenabus.tk/page/how-to-stop-pepper-burn-in-mouth/

Vložil CocoIneks | 31.05.19 | 09:28
Building on Excellence Hits Completion After almost five years of designing, praying and building, Saint Francis Healthcare System has completed Building on Excellence. The final phases were finished when Cape Care for Women and Cape Maternal &amp; Fetal Medicine opened new locations at the Women and Children’s Pavilion in September. <a href=http://massage.nodes.top/art/when-to-get-a-prenatal-massage/>When to get a prenatal massage</a>

Vložil NoniCax | 02.06.19 | 05:06
Les Г©vГ©nements anoxiques ocГ©aniques ou EAO (Oceanic Anoxic Event ou OAE en anglais) sont des Г©pisodes de forte rГ©duction de la concentration en dioxygГЁne Г  <a href=http://anoxia.info/hbot-hyperbaric-resources-nanoxia-project-s>nanoxia project s</a>

Vložil Pozzisat | 05.06.19 | 06:50
Features: 8 Deep-Kneading Massage Nodes help relax and relieve muscle tightness. Equipped with Overheat Protection Device &amp; programmed with 20-minute Auto Shut-Off to <a href=http://reflexology.nodes.top/art/reflexology-near-me/>Reflexology near me</a>

Vložil Uhamic | 05.06.19 | 20:20
Questions in this exam cover various questions about psychiatric nursing, psychiatric drugs and managing the side effects, personality disorders, and management and care for patients with schizophrenia and paranoid schizophrenia. <a href=http://Haloperidol.nodes.top/art/haloperidol-side-effects/>Haloperidol side effects</a>

Vložil SuttiweS | 07.06.19 | 09:30
NOAA offers free nautical products for boating fun and safety <a href=http://yeastinfection.nodes.top/art/yeast-infection-skin-rash/>Yeast infection skin rash</a>

Vložil Scrolret | 07.06.19 | 17:26
Dove Press is a member of the Open Access Initiative, specializing in peer reviewed Medical Journals. View articles or submit your research for publishing. <a href=http://escoliosislumbar.info/military-disablity-ratings-for-spine-conditions>disability rating</a>

Vložil BimBic | 15.06.19 | 03:22
Physics is an important stepping stone to studying the subject, and others, at A Level. It is a great preparation in giving students a broad knowledge of <a href=http://gaselectricity.in/i-tied-my-own-penile-frenulum-tiedfrenulum-gas>sewing needle</a>

Vložil DENkaks | 15.06.19 | 14:20
Medicaid managed care organizations (MCOs), who contract with the South Carolina Department of... April 12, 2019 - 5:03pm . SCDHHS and KEPRO Provider Quality Improvement Training. The South Carolina Department of Health and Human Services (SCDHHS) will co <a href=http://denta.top/art/24-hour-dentist/>24 hour dentist</a>

Vložil WINlox | 15.06.19 | 18:58
Thanks for watching this video! This video, I took one of my old molars that was removed due to needing a brace fitted, and tested to see which drinks are the worst for your teeth. <a href=http://wisdomteethremoval.denta.top/art/pulling-teeth-metallica/>Pulling teeth metallica</a>

Vložil TesBus | 18.06.19 | 06:16
The fluoride wrecked my teeth and damaged my brain and body as a bonus gift. I went to a Neurologist and told her of my feelings that fluoride was a likely culprit in my painful conditions. This neurologist would not discuss fluoride, as if she didn’t know what fluoride was. I said to her, “It’s a neurotoxin!”. I saw a psychiatrist who would also not discuss my concern that fluoride <a href=http://tartaronteeth.cf/art/how-to-get-rid-of-tartar-stains-on-teeth/>How to get rid of tartar stains on teeth</a>

Vložil EGGgany | 19.06.19 | 14:39
AAE Online CE Welcome to Endo On Demand , the most comprehensive distance-learning library dedicated to the advancement of the endodontic specialty! Learn more about the features offered by this new platform, or start exploring content! <a href=http://eggrolls.ml/art/can-you-bake-egg-rolls/>Can you bake egg rolls</a>

Vložil DOLIWak | 20.06.19 | 15:53
Enhance your skin tone and texture with a safe chemical peel at Lynch Plastic surgery in Chevy Chase, MD. <a href=http://chemicalpeel.in/salon-deep-chemical-peel-before-and-after>deep chemical peel before and after</a>

Vložil AcuraVOX | 27.06.19 | 11:14
Separately, Facebook Chairman and CEO Mark Zuckerberg would take on the role of &quot;designated compliance officer&quot; responsible for carrying out the companys privacy policies, the person said. <a href=http://acjointarthritis.cf/art/arthritis-foundations/>Arthritis foundations</a>

Vložil Qrlvef | 01.07.19 | 07:16
kills and prevents them, even grubs. roundup brand. trusted for over 40 years. stand up to chronic migraine with botoxВ®. what if you had fewer headaches and migraines a month? botoxВ® prevents headaches and migraines before they even start. botoxВ® is for adults with chronic migraine, 15 or more headache days a month, each lasting 4 hours or more. botoxВ® injections take about 15 minutes in <a href=http://botoxinjectionsites.cf/art/botox-brow-lift-injection-sites/>Botox brow lift injection sites</a>

Vložil Yulwam | 04.07.19 | 06:22
Eight HourВ® Cream Skin Protectant FRAGRANCE FREE, 1.7 oz. (full size) This legendary skincare classic works wonders to moisturize and protect anytime, anyway you choose. Shape brows, revitalize shine, soothe dry hands and smooth cuticles and nails. <a href=http://flakynails.cf/art/soft-flaky-nails/>Soft flaky nails</a>

Vložil Tenwozy | 04.07.19 | 17:30
Vitamins C, D3, and biotin are really known to improve the texture of your hair. They help to supply blood and nutrition to the hair follicles. Vitamin C plays a significant role in the production of collagen, vitamin D3 helps in the production of the component that makes up your hair, called keratin, biotin is essential for hair growth. So, you can take vitamin supplements that makes up for <a href=http://biotin24.cf/art/how-much-biotin-to-take-daily/>How much biotin to take daily</a>

Vložil ETHsum | 12.07.19 | 23:28
Latest Bitcoin News is the most trusted source of bitcoin news, insights, reviews and price analysis. find out latest bitcoin news along with fundamental &amp; technical analysis pieces. We are dedicated to serving our readers with latest updates regarding Bitcoin. <a href=http://bitcoinfr.biz/comment-tirer-profit-de-la-visite-de-grands/>ethanolamine</a>

Vložil CepJabe | 17.07.19 | 04:05
We will always be able to show you where the price has come from in the underlying market for things such as futures, shares, cryptocurrency deals, or other broader executed trades. FX trades OTC and indices are future traded, however despite these differences our pricing models are pretty much the same. <a href=https://bitcoinpor.top/bch-usd-bitcoin-dinheiro-dollar-ssha-kurs-bitcoin/>dollar to bitcoin</a>

Vložit komentář

Kontrolní otázka: 9 + 6 =