Nemoci spojené s výživou - rakovina

Nemoci spojené s výživou - rakovina

Genocidou se rozumí kterýkoli z níže uvedených činů, spáchaných v úmyslu zničit úplně nebo částečně některou národní, etnickou, rasovou nebo náboženskou skupinu jako takovou:

  1. usmrcení příslušníků takové skupiny;
  2. způsobení těžkých tělesných ublížení nebo duševních poruch členům takové skupiny;
  3. úmyslné uvedení kterékoli skupiny do takových životních podmínek, které mají přivodit její úplné nebo částečné fyzické zničení;
  4. opatření směřující k tomu, aby se v takové skupině bránilo rození dětí;
  5. násilné převádění dětí z jedné skupiny do jiné.

 

 

Článek č.6 z knihy „Současné potraviny – skrytá genocida českého národa“.

 

Nemoci související s výživou

Neexistuje žádné onemocnění, na které by životní styl neměl alespoň malý vliv. I banální virová nachlazení se jinak projeví u člověka, který je otužilý a zajímá se o dostatečný přísun vitaminů, a jinak u kuřáka, který navíc o zdravou stravu nezavadí. I vrozené vývojové vady mohou být minimálně pár procenty ovlivněny životním stylem matky v těhotenství.

Uveďme si tedy některé příklady základních nemocí souvisejících s výživou.

Nádorová onemocnění

Na první místo bychom zařadili nádorová onemocnění. 

Pojďme se podívat, jak si vedeme např. v rakovině tlustého střeva, místa, kde končí veškeré nestrávené zbytky potravin, místa, které velkou měrou ovlivňuje naši imunitu.

Tlusté střevo je nedílnou součástí trávicího traktu. Hraje v procesu trávení důležitou roli, pomocí defekace zbavuje tělo zbytků potravy a nepotřebných, někdy i velmi toxických látek.

Rakovina tlustého střeva

Graf zobrazuje časový vývoj hrubé incidence (počet nových případů na 100 tisíc osob) a hrubé mortality (počet úmrtí na diagnózu na 100 tisíc osob) pro zvolenou diagnózu v celé populaci.

V tabulkách vidíte vývoj počtu případů rakoviny u žen a mužů. Zejména u mužů se jedná o alarmující nárůst.

Ročně onemocní rakovinou tlustého střeva a konečníku skoro devět tisíc  lidí. 

Necelé čtyři tisíce z nich zemřou. 

Rakovina tlustého střeva je vážný problém. Je to třetí nejběžnější druh rakoviny u mužů a čtvrtý nejběžnější druh rakoviny u žen.

Kvalita potravin je z grafu jasně patrná. Pokud bychom jedli kvalitnější potraviny, nikdy by nemohlo dojít k takovému nárůstu nových případů.

Rakovina prostaty

Na tuto statistiku není pěkný pohled.  Od roku 1989 stoupl výskyt o cca 400%.

Jedná se opět o druh rakoviny, který má původ ve špatných stravovacích návycích a kvalitě jídla.

Rakovina prsu

Přestože se může zdát, že rakovina prsu a gynekologické nádory nemohou souviset s tím, co jíme, bylo prokázáno, že s vyšším výskytem těchto typů nádorů se setkáváme u žen obézních.

Souvislost je zřejmá, i tady platí vyšší pravděpodobnost výskytu nádoru u žen, které ve stravě dávají přednost tučnému, energeticky vydatnému jídlu a zapomínají na dostatečný přísun přirozených vitaminů.

Ve výše uvedeném grafu  rakoviny prsu vidíme nárůst okolo 100% proti roku 1990.  Podle posledních výzkumů je hlavním viníkem kromě potravin i užívání antikoncepce.

 

Na závěr kapitoly o rakovině uvedu celkové statistiky.

Celkový počet Incidence nádorů (rakovin) udává počet nově zjištěných nádorových onemocnění za sledované období ve sledované populaci.

V grafu vidíte nárůst počtu onemocnění o cca 100 % proti roku 1989.

Částečně to lze vysvětlit tím, že se dožíváme vyššího věku. Ovšem nepopiratelnou skutečností je, že nekvalitní potraviny v tom hrají také rozhodující roli.

 

Vloženo 30.10.2016

Komentáře (0)

Vložit komentář

Kontrolní otázka: 8 + 5 =